Caesarovo fórum

Další z velkých římských fór


Jako první na rozšíření antického Fóra Romana pomýšlel Caesar v r. 54 př. Kr., když nechal stavět na úpatí Kapitolu nové fórum, které by se sousedilo starým. Musel přitom vyřešit mnohé problémy, neboť bylo nutno vykoupit a strhnout četné domy, zarovnat část Kapitolu a dokonce přemístit budovu kurie Senátu. Vysoké náklady (jen k výkupu pozemků bylo zapotřebí 100 milionů sesterciů) hradil diktátor z kořisti vítězné gallské války. Toto nové fórum dostalo poz-ději jméno po diktátorovi Forum Iulium. Po vzoru otevřených prostranství velkých helenských měst dostalo tvar protáhlého obdélníku 160 x 75 m, lemovaného podél tří stran podloubím a uprostřed zadní strany s velkým chrámem Venušiným - Venere di Genitrice. Chrám, skládající se z jedné kobky, stál na vysokém pódiu se dvěma vedlejšími schodišti. Podium neslo osm korintských sloupů v průčelí a devět po stranách. Před pódiem byly dvě čtyřhranné fontány. Kob-ka měla vnitřní stěny po stranách se šesti sloupy, ukončené apsidou se sochou Venere Genitri-ce řeckého sochaře Arkesilaa, představující bohyni s Amorem na rameni a s dítětem v náručí. Byla tu i další umělecká díla, m. j. dva obrazy Timomacha z Byzance, za které Caesar zaplatil 80 talentů, dále sochy Caesara a Kleopatry. Dochovaná výzdoba tohoto chrámu pochází z doby Trajánovy. 

Rekonstrukce

Caesarovo fórum dnes