Vítězný oblouk Septimia Severa

Vítězný oblouk Septimia Severa patří k notoricky známým památkám Říma, mnohokrát reprodukovaným. 


Vítězný oblouk Septimia Severa - Arco di Settimo Severo - se nachází mezi Rostri a Curií a tvoří závěr Fora Romana na severovýchodě. Senátem a lidem římským byl postaven roku 203 na oslavu vítězství Septimia Severa nad národem Partů v roce 195 a 197. Oblouk z travertinu a cihel, obložených mramorem, je asi 20 m vysoký, 25 m široký a má tři průchody. Všechny jsou spojeny atikou s věnováním oslavenci a jeho synu Caracallovi. Nad atikou bylo kdysi bronzové čtyřspřeží. Před obloukem stojí čtyři volné sloupy na vysokých podstavcích s reliéfy římských vojáků a partských zajatců. Nad postranními oblouky je série čtyř panelů 3,92 x 7,72 m, zobrazujících nejdůležitější momenty z těchto dvou válek v pořadí zdola nahoru, začátek je na na levém panelu na staně k Fóru. Ten představuje Výjezd vojska, Bitvu mezi Římany a Party, Osvobození města Nisibis s útěkem partského krále Vologase a Projev císaře k vojsku. Na druhém panelu Útok Římanů na Edessu, Vzdávající se město, které otvírá své brány, Válečná rada a Odjezd na nepřátelské území. Na třetím je Útok na Selucii na Tigridu, Útěk Partů na koních, Kapitulace nepřátel a Vjezd do podrobeného města. Na čtvrtém panelu najdeme Obléhání hlavního města Ctesifontu válečnými zbraněmi, Útěk krále Vologase a Projev císaře před podrobeným městem. 
Vítězný obloukBasilica Iiulia vytváří dlouhou jižní část Fóra. Stavba byla zahájena v roce 54 př. Kr. Juliem Caesarem, jemuž byla věnována v roce 46. Byla postavena na místě, kde dříve existovaly tržní obchody - tabernae veteres - a Basilica Sempronia z roku 169 př. Kr., postavená Tiberiem Semproniem Gracco na místě domu Scipia Africana.
Dobytí SeleucieBasilika Giulia byla dokončena Augustem, ale v roce 14 př. Kr. ji zničil požár a když ji Augustus v roce 12 př. Kr. nechal zrekonstruovat, věnoval ji svým adoptivním synům Gaiovi a Luciovi. Po požáru roku 283 byla restaurována Diokleciánem; když roku 410 vydrancoval Řím Alarich, byla zničena ještě jednou a roku 416 byla obnovena prefektem Gabiniem Vettiem Probianem. Budova byla sídlem soudu Centumvirum a měla ná-vštěvníkům Fóra poskytovat krytý prostor k procházkám. Měla rozměry 96 x 48 m, skládala se z jedné chrámové lodě uprostřed (83 x 18 m) a čtyř chrámových lodí kolem. Byla kryta klenbou s oblouky na polosloupech. Prostorný centrální sál byl rozdělen závěsy a dřevěnými stěnami na čtyři části, které dovolovaly současnou činnost čtyř soudů, v případech zvláště důležitých sporů se používal celý. Z této budovy se zachovalo jen pódium nad schody, cihlové pilíře jsou v moderním stylu. Jsou zde i podstavce nějakých soch s nápisy s citáty z děl Polikleita, Timarca a Praxitela. Na schodech a na podlaze v podloubí jsou od návštěvníků Fóra vyryty různé hry (tabulae lusoriae).