Caesarův chrám

Chrám božského Caesara postavený jeho dědicem Augustem


Caesarův chrám se nachází na východním okraji náměstí Fóra mezi Bazilikou Aemilia na severu, Kastorovým chrámem na jihu a Regií na východě. Vzápětí po Caesarově smrti, 14. března v roce 44 př. Kr., nechal Senát na místě, kde bylo diktátorovo tělo zpopelněno, postavit čestný sloup a oltář. Oktavián, císařův adoptivní syn a dědic, započal zde teprve v roce 31 př. Kr. se stavbou chrámu, který byl dokončen Augustem v roce 29 př. Kr. se záměrem nově uspořádat celé náměstí, které tato budova měla na východní straně uzavírat. Tím vlastně byly z náměstí vyloučeny Regia a Vestin chrám. Do podstavce chrámu byl zahrnut i původní oltář. Před pódiem se tyčila řečnická tribuna Rostri, v jejímž čele se nacházely útočné klouny z lodí Antonia a Kleopatry, ukořistěné po bitvě u Actia v roce 31 př. Kr.

Chrám CaesaraZ chrámu, zasvěcenému božskému Caesarovi (byl to první případ zbožnění v Římě, v roce 42 př. Kr.), se zachovalo pódium, na němž se nacházela kobka a přední sál, skládající se ze šesti korintských sloupů v průčelí a dvou po obou stranách, k němuž vedla dvě postranní schodiště. Ze tří stran byl obklopen sloupovým podloubím, zvaným Porticus Iulia. Podloubím byl chrám spojen s Basilicou Aemilia a s chrámem Dioskurů.