Ravenna

Ravenna byla metropolí západořímské říše na sklonku její existence, hlavním městem Theodoricha Velikého i sídlem italských držav východořímské říše až do osmého století. Hned osm místních památek spadá do seznamů UNESCO. 

Antický místopis

Theodorich Veliký

Vůdce Ostrogótů vládl v Itálii více než tři desítky let a vybudoval gótský superstát sahající od Atlantiku po Dunaj. Ten měl malou nevýhodu - začal se hroutit ještě za života jeho zakladatele a o čtvrt století později podlehl Justinianovi. 

Nepřátelé Řecka a Říma

Marcianus (450 - 457)

Zkušený voják vládnoucí v době, kdy se Západořímská říše nořila do chaosu vyvolaného Atilou, Geiserichem a nástupnickou krizí. 

Římské císařství

Výbuch sopky na ostrově Thera

Krétská civilizace je právem počítána k nejstarším vyspělým kulturám ve Středomoří. Vzhledem k stáří krétské civilizace o ní nemáme přehršel informací, které primárně čerpáme z archeologických nálezů. Záhadou je, proč...

Řecké dějiny

Lugdunum

Antické Lugdunum, dnešní, byl v římské době dlouho nejvýznamnějším městem severozápadní Evropy - a takovým zůstal v podstatě až do dnešní doby. Představujeme antické dějiny nyní skoro dvoumilionového města. 

Antický místopis

Archiv aktualit