Bitvy a války

Články v této sekci jsou věnovány jednotlivým bitvám nebo významným válečným střetům antické doby. V řecké části se tak projdeme po bojištích od Marathónu, přes například gigantický střet u Gaugamély a skončíme tam, kde skončila také výkonnost makedonské falangy, u Kynoskefal. V římské části bude naše cesta podstatně delší, započne katastrofou na řece Allia, bude pokračovat triumfy i propadáky legionářů za republiky, až zvolna převlečeme dresy do císařského purpuru a naši cestu ukončíme v době, kdy západořímská říše už ležela mrtva v prachu dějin. Přes tisíc let válek a 49 článků, bitevní schémata, porovnání stran, zkrátka vše, co musíte vědět o starověkých bitvách. 

Římský útok ve městě