Pohanství, křesťanství a báje

Náboženský život patří neodmyslitelně ke starověku a antice, už proto, že právě sem řadíme vznik náboženství, které je v Evropě dodnes nejrozšířenější a právě v císařském Římě nabíralo první síly, až nakonec ovládlo celý stát a se státním aparátem splynulo. Vedle toho zde se zde také uctívali tradiční antičtí bohové, stavěly se jim chrámy a vznikaly báje, které zná ze svého dětství většina českého národa. Tomu všemu je věnována tato část Antiky. 

Dvanáct Olympanů