Společnost a život v antice

Nejen státnická rozhodnutí, hrdinské údery meče nebo tah malířova pera tvořily dějiny antiky. Početně nejhojnější složkou obyvatelstva byli ti obyčejní, kteří žili průměrné životy, nějak se při nich bavili, řídili se kalendářem, pracovali na polích a tak dále. Tato sekce Antiky se snaží věnovat pozornost dějinám každodennosti, běžným věcem pro soudobého pozorovatele, ale zajímavým pro nás, kdo žijeme s odstupem dvou milénií. 

Římská ulice