Mapy

Mapy jsou podle našeho názoru základem práce v historickém prostředí. Jistě jste narazili na problém, kdy jste nemohli pochopit text kvůli tomu, že se příkladně točil kolem města Colonia Agriipina. O co jednodušší by to bylo, kdybyste věděli, že je řeč o Kolínu nad Rýnem! Dnešní města velmi často, ba dokonce zpravidla korespondují s antickými sídly a lze je s nimi ztotožnit. jen máloketeré hlavní město dnešní Evropy, které spadalo pod římskou říši, neexistovalo již v antice. A netýká se to jen hlavních měst. Právě proto jsme pro vás připravili Mapu antického světa, svého druhu světově ojedinělý projekt. Shlédnout a užít dle libosti ho můžete zde

Mapa antického světa

Mapa antického světa