Osobnosti antiky

Vedle politiky a vojenství znamená antika také mnoho ve smyslu kulturním. Antika znamená počátek filozofie, řadu literárních a divadelních her, které formovaly kulturní vnímání celé Evropy, nesmírnou řadu sochařských a malířských děl, z nichž mnohé se staly nesmrtelnou klasikou. Podobně i pro vědu znamenala antika rozkvět a v mnoha vědních disciplínách také počátek. Toto všechno je spjato s několika desítkami významných osob, jejichž životopisy naleznete právě v této sekci webu. 

Láokoón se syny