Římská republika

Římská republika nabízí téměř půl tisíciletí dlouhou cestu od městského státu u Tibery k impériu, které ovládlo Středomoří, aby se ponořilo do sporů mezi nejmocnějšími muži říše. Ekonomický, územní sociální, vojenský nebo demografický vývoj říše byl markantní a přinesl řadu změn, které nakonec republiku pohřbily. Naše cesta dějinami tak začne u malého městského státu, který opatrně hledá cestu ven z obklíčení silnějšími národy, Etrusky, Latiny, aby nakonec ve třetím století postupně ovládl celou dnešní Itálii a stal se mezinárodním hráčem. Toto postavení pak římská res publica upevnila vítězstvími nad Pyrrhem a hlavně dvojicí punských válek, které Římu otevřely námořní prostor ve Středomoří. Z těchto základů pak následovala ve druhém století expanze daleko na východ i západ, které ze Středozemního moře začaly tvořit římský rybník. Tyto změny ve velikosti říše vyvolaly také změny ve společnosti, římské i spojenecké, jakož i vzbouřenecké nálady mezi otroky. Republika pak v prvním století před n.l. padla za oběť příliš mocným vojevůdcům, seskupeným do dvou triumvirátů, a přetransformovala se do císařství. Přesto však tvoří velké a slavné období dějin celé západní civilizace. 

Senát a lid římský