Římské císařství

Římští císařové se stali personifikací celého impéria a často také nezpochybnitelnými vládci oblastí třech kontinentů. Často však také upadali do slabostí, byli biti nepřítelem, vnitřní opozicí, svrháváni, popravováni. Jen ti nejlepší a nejhorší z nich vstoupili do obecné známosti, ale zajímavý je život a osud většiny z nich. Jak se měnili císařové, měnila se také říše, až se rozpadla a západní polovina zanikla. Každý z nich však měl svůj vlastní život a řada z nich vynikala vůči svým protivníkům. Seznámíme se tedy nejen s notoricky známými císaři prvního a druhého století, ale velmi zblízka se podíváme na vládce ve třetím století, kteří dokázali Řím málem zničit, ale v rekordně krátké době jej postavili také na nohy a učinili jej znovu obávanou velmocí. Stranou nenecháme ani postupný úpadek ve čtvrtém a pátém století, který nakonec vedl k tomu, že roku 476 zůstala funkční jen východní polovina říše a ta západní definitivně ztratila nezávislost a otevřela dveře středověku. 

Císařství