Provincie, města a stavby

Mocné říše budují velkolepé stavby. Řecko i Řím vytvořily civilizaci tak velkolepou, že daly vzniknout stovkám legendárních staveb. Největšími z nich je internacionální sedmička divů světa, z nichž stojí už jen pyramidy v Gize. Antika však nepatří jen Římu nebo Athénám, ale také desítkám pozoruhodných měst a míst v celém antickém prostoru, s nichž s některými se vás pokusíme seznámit. Konečně ani římská říše neznamenala jen Řím a vzduchoprázdno kolem něj, ale také desítky svébytných provincií, často svérázných, často zajímavých a často s dějinami, na kterých si lze vyzkoušet své znalosti aplikované historie. To vše v této sekci Antiky. 

Pantheon