Římské království

Římský stát v epoše královské je pololegendární a poloreálný a všechny příběhy musíme prosívat s vědomím, že jejich dějiny byly sepsány dlouho po reálném průběhu. Přesto však každá říše má svůj počátek a Řím ho našel právě zde, v době nadvlády Etrusků a outsiderů z městečka nad Tiberou. V článcích sem spadajících se seznámíme s legendárními příběhy ze začátku římských dějin, s tajemnou etruskou civilizací a jejím vlivem na dějiny Říma a ve finále se pokusíme odhalit, co se za hradbou mýtů skrývá za pravdu. 

Romulus a Remus