Plautus

Největší komediální dramatik Říma.


Titus Maccius Plautus je dodnes považován za nejlepšího autora komedií v Římě. Narodil se okolo roku 250 před n.l. v nezámožné rodině v městě Sarsina v Umbrii. Již v mládí odešel do Říma, kde si vydělal nějaké peníze jako divadelní sluha. Peněz použil k obchodování, ale těžce neuspěl a zadlužil se. Dal se poté najmout k těžké práci v mlýně, kde také údajně napsal své první komedie. Jelikož se setkaly s úspěchem, pokračoval Plautus v jejich psaní i později a zřejmě dosáhl opět blahobytu. Právě Plautem vyvrcholila v nečekaně brzké době latinská veršovaná komedie. Byl autorem plodným a nadaným a psal až do své smrti roku 184 před n.l.

Plautus napsal prý asi 130 komedií, ale již Varro za bezpečně jeho označil pouze 21 z tohoto počtu. Jeho hry jsou psány na řecké motivy, které však autor často velmi radikálně měnil a dal vzniknout římskému divadlu. Často vypouštěl celé scény, přidával aktuální narážky, spojoval motivy dvou předloh do jedné atd. Plautovy vtipy mají daleko k jemnosti, jsou vulgární (doslovně přeloženo to znamená lidové, což souhlasí), často je dávána přednost frašce před propracovanými postavami. Teprve poslední komedie jsou propracované i charakterově. Po celou dobu psaní svých děl ovládal Plautus mistrně latinu, ze které vyždímal hříčky do té doby nevídané. 

PlautusPlautus měl obrovský úspěch už ve své době - bylo až s podivem, jak tradičně krvelačné římské publikum navštěvovalo divadlo, aby shlédlo Plautovy hry. Plautus měl také štěstí, že za svou satiru tradičních hodnot nepykal - jiný autor Naevius za to byl poslán do vyhnanství. Možná to bylo proto, že přestože v mnoha hlavních rolích vystupují otroci, téměř všechny hry se odehrávají v Řecku. Stejně jako se hrál v antice, byly jeho hry sledovány i ve středověku a jsou podklady pro mnohé známé autory (Moliére, Shakespeare...) 

Z Plautových děl se nám zachovalo 20 dokončených a jedna nedokončená komedie. Je velmi pravděpodobné, že je to stejných 21 her, které označil Varro za originály. Níže najdete jejich soupis spolu s motivy her. Názvy her jsou pokud možno česky, pokud toužíme po překladu, napište si. 

1) Amfitryón - mýtický král Thébanů; v jeho podobě přichází Zeus k jeho manželce Alkméně, dochází pak k záměnám se skutečným králem, který se vrátil po delší době nepřítomnosti 
2) Oslí komedie - otrok zpronevěří peníze za prodané osly, aby mohl jeho pán vykoupit milovanou dívku 
3) Komedie o hrnci - Lakomý stařec Euclio měl v hrnci schované peníze, jejich ztráta ho zdrtí - konec hry se nám nezachoval; hra je předlohou Moliérova Lakomce 
4) Bacchides - dvě sestry jsou radostí i trápením dvou mladíků 
5) Zajatci - vážná hra končící setkáním otce se syny, z nichž jeden byl zajat ve válce a druhý uloupen 
6) Casina - fraška, v níž syn nakonec ženu, o kterou usiloval i jeho otec 
7) Cistellaria - komedie o skříňce odložené spolu s nemanželským dítětem; rodiče tohoto dítěte se nakonec vezmou a dítě si nechají předat zpátky 
8) Pilous - intriková komedie, kde se shledají ztracení sourozenci 
9) Epidicus - jméno mazaného otroka, který svému pánovi spravuje peníze 
10) Dva Manaechmové - věrná podoba dvojčat dá podnět k mnoha zápletkám; hru použil Shakespeare v Komedii plné omylů 
11) Kupec - výborná intriková komedie; mladý kupec se vrací z první obchodní cesty s krásnou otrokyní, do níž se zamiluje on i jeho otec 
12) Chlubivý voják - voják unese zamilovanému mladíkovi dívku, mladíkovu otrokovi se podaří milence znovu spojit a vojákovi zajistit výprask 
13) Komedie o strašidlech - když se Theopropidés vrátí dlouhé době domů, oznámí mu otrok Tranio, že v domě straší, aby zabránil pánovu vstupu domů, kde syn zrovna hýří s přáteli a přítelkyněmi. Jeho lži navozují stále nové komické příhody, až se vše zhroutí; Theopropidés odpustí synovi i otrokovi 
14) Peršan - otrok připraví lstí kuplíře o peníze; pomáhá mu přitom i otrok převlečený za Peršana 
15) Karthágiňan - Hanno z Kartága nalezne kdysi mu uloupené dcery a s nimi i svého synovce; ve hře se používá i punských výrazů 
16) Lišák Pseudolus - jedna z nejlepších her; mazaný otrok v ní přelstívá kuplíře 
17) Lano - Z moře vylovená skříňka umožní poznání ztracené dcery 
18) Stichus - značně nesouvislá hra - dvě sestry čekají na návrat manželů... 
19) Třígrošová komedie - tři groše jsou odměnou udavači, který má pomoci ve spletité situaci 
20) Hrubián - o hetéře, která odírá současně tři milence; umělecky dost slabá hra 
21) Komedie o kufru - podobný námět jako hra Lano, dochována stovka veršů 
- kromě těchto her známe zlomky asi 30 dalších kusů