Vitruvius

Římský stavitel a autor knih o stavebním umění. 


Marcus Vitruvius Pollio byl římský stavitel a inženýr žijící v průběhu prvního století před n.l. za vlády Caesara a Augusta. O jeho mládí nebo osobním životě nevíme téměř nic. Vstoupil do vojska, kde sloužil oběma výše jmenovaným vládcům ve vysoké funkci praefectus fabrum (velitel technického sboru). Někdy kolem roku 25 před n.l (Ottův slovník naučný však mluví o roce 13 před n.l.) sepsal Vitruvius dílo, které ho proslavilo. Neslo jméno Architectura (Stavitelství) a jeho rozsah činil 10 knih. Autor zde využil jednak své zkušenosti, ale také z velké části vycházel z odborných knih starých Řeků. Dílo bylo věnováno Augustovi. Je velmi cenné z toho důvodu, že to je prakticky jediný římský spis tohoto druhu, který se zachoval. 

VitruviusNa mnoha místech díla se Vitruvius odvolává na řecké autory, které však pravděpodobně moc nečetl. Mnohokrát se také chlubí svým vzděláním, které však nebylo nikterak vynikající. Jeho styl je celkově vzato špatný a kniha se nečte zrovna nejlépe, je považováno za poměrně nejasnou. Přesto se však dílo četlo hojně, ve třetím století z něj pořídili kritický spis. Spis Architectura byl hojně čten ve středověku i později a svou historickou hodnotu má dodnes. Dílo samotné neobsahuje pouze zmínky o architektuře, ale zabývá se také například strojní technikou. 

Jednotlivé knihy hovoří o: 
1. kniha - plánování měst, charakteristika dobrého architekta 
2. kniha - stavební materiál 
3. a 4..kniha - chrámy, sloupy 
5. kniha - veřejné budovy, divadla, lázně 
6. kniha - soukromé budovy 
7. kniha - vnitřní zařízení 
8. kniha - vodovody 
9. kniha - stavba hodin 
10.kniha - strojnictví (zvedací a válečné stroje)

Článek o římské architektuře naleznete zde.