Circus Maximus

Obrovský stadion pro různé druhy závodů, převážně populární vozatajská klání. 


Podle pověsti dal Circus Maximus postavit král Tarquinius Priscus na místě, kde se měl odehrát legendární "únos Sabinek". Byl vyhrazen pro závody vozatajů a mohl být považován za největší stavbu všech dob pro zábavy tohoto druhu. Ve své největší podobě v dobách císařství měl na délku asi 600 metrů a 200 metrů šířky a mohl nabídnout místa pro 300 tisíc diváků. Poslední úplnou přestavbu prodělal za Trajána počátkem 2. století. Caracallou zvětšený a Konstantinem obnovený, ozdobil Konstantina II. roku 357 circus egyptským obeliskem faraona Tutmose III. a připojil jej tak k jinému obelisku Ramsese II., který již Augustus nechal umístit doprostřed "spiny". Tato spina rozdělovala arénu na dva úseky, které vozy objížděly většinou v sedmi okruzích.

Circus MaximusŘady sedadel byly horizontálně rozděleny do tří sektorů a na straně paláce byly přerušeny velkou "královskou lóží", spojenou s palácem na svazích kopce. Pro část horních míst musely být postaveny dřevěné tribuny, jejichž časté zřícení způsobovalo usmrcení tisíců diváků (1 112 za Antonia Pia a za Diokleciána dokonce 13 000). Circus Maximus byl využíván dlouho. Přes zákazy a napomínání církve (pod tribunami nacházely přístřeší prostitutky a městská chátra) závody se tu udržely do 5. století a za gótského krále Totily roku 549 se konal poslední. Potom zůstal nevyužitý a byl vystaven systematickým krádežím mramoru, které předznamenaly jeho zkázu. Oba poražené obelisky nachal papež Sixtus V. postavit na Piaza del Popolo a před kostelem San Giovanni di Lateráno, kde se stále ještě nacházejí.