Vítězný oblouk Augusta

Další z vítězných oblouků u Fora Romana, tentokrát Augustův. 


Augustův vítězný oblouk - Arco di Augusto - stával naproti Vestinu chrámu, před nímž se nacházel malý pramen s kruhovou mramorovou kašnou. Oblouk nechal postavit Senát jednak k oslavě navrácení insignií, které legiím triumvira Crassa odebrali Parthové a také náhradou za oblouk u Actia, postavený několik let předtím v upomínku Augustova vítězství nad Antoniem a Kleopatrou v r. 31 př. Kr. V průchodu ob-louku do zvláště k tomu účelu pořízených mramorových tabulí byla vytesána jména konzulů a vojevůdců, jimž se od vzniku republiky dostalo veřejné pocty (triumfu). V pozadí, kde nad obloukem vyčnívala působivá stavba chrámu Dioskurů, shlížely z Palatina dolů na Fórum císařské paláce, především palác Tiberiův, dokončený Caligulou a za Hadriana rozšířený o velkolepý obloukový prospekt. 
RekonstrukceHorní část Via Sacra, která z náměstí Fóra stoupá k Basilica Aemilia na východ k pahorku Velia, byla označována jako Sacra Via Summa. Částečně dochované dláždění, pocházející z doby Augustovy, bylo odkryto pod mladším, položeným po Neronově požáru Říma r. 64, avšak při vykopávkových pracích odstraněným, neboť bylo považováno za středověké. Tato okolnost také vysvětluje proč základy všech staveb z období po vládě Neronově se dnes nacházejí nad úrovní ulice. Via Sacra vede na jedné straně podle Regia, kde bydlel již král Numa a kde se po přestěhování nacházelo sídlo Pontifia Maxima. Regia byla naposled obnovena v r. 36 př. Kr. a zmizela pod dvěma menšími svatyněmi, věnovanými Martu a Ops Consiva - bohyni úrody.