Titův vítězný oblouk

Nejméně známý vítězný oblouk na Foru Romanu


Reliéf z obloukuTitův vítězný oblouk - Arco di Tito - se nachází ve východní části Fóra, jižně od chrámu Venere e Roma. Nápis na straně Kolossea nás informuje, že oblouk věnoval císaři Titu, pravděpodobně po jeho smrti roku 81, jeho bratr a následník Domitian na památku vítězství v judejské válce roku 70. Oblouk z pentelského mramoru o rozměrech 4,75 x 13,5 x 5,4 m má jeden průchod. Vnější sochařská výzdoba zahrnuje dva symboly z Vítězství nad Globami s erbem pod obloukem, Dea Roma a Genio del Popolo Romano na líci klenby a vlys na vysokém reliéfu s Trionfi di Vespasiano e Tito sui Guidei na architrávu. Uvnitř oblouku můžeme vidět reliéf Apoteosi di Tito; na severní straně jsou zosobněni portatori di fasci littori (nosiči otepí se sekerou), kterým předchází Imperatore incoronato da una Vittoria (císař, korunovaný vítězstvím), na jižní straně vidíme Corteo (průvod), který procházel triumfální branou.