Chrám Dioskurů

Rané sídlo Senátu


Chrám DioskurůChrám Dioskurů stával na místě vedle Caesarova chrámu už od začátku 5. století př. Kr. a váže se k němu jedna z legend: Během jedné bitvy, kdy proti Římanům stanula spojená vojska Etrusků a Laténů, předjeli před římskou jízdu dva neobyčejně krásní mladící s napřaženými kopími a dovedli ji k vítězství. Téměř současně byli právě takoví dva mladíci spatřeni na Fóru, napájející u Iuturnina pramene své koně. Každému, kdo se jich ptal na průběh bitvy, vyprávěli jakým způsobem Římané zvítězili. Potom zmizeli a všichni byli toho mínění, že to byli Dioskurové Kastor a Polux, synové Jupiterovi. Aulus Posthumius Albinus, který v den zázračného zjevení, 15. července v roce 499 př. Kr., římské jízdě velel, uctil božské syny stavbou chrámu, kterou ukončil až jeho syn o 15 let později. Chrám na 7 m vysokém pódiu 50 x 30 m byl obklopen šesti korintskými sloupy na kratších a jedenácti podél delších stran. Z vnitřní cementové kobky, původně obložené tufem, se zachovala mozaiková podlaha.

RekonstrukceV dobách republiky zde zasedal Senát, ve 2. století př. Kr. se stal tribunou, odkud Gracchus předložil svůj návrh zemědělského zákona. Budova se stala sídlem úřadu Měr a vah a během císařství zde byla uložena část státního pokladu (Tesoro del Fisco). Mnohokrát obnovován a přestavěn, získal chrám za Tiberia roku 6 architektonické podobu, patrnou podle tří dochovaných sloupů, které dosud stojí na svých místech. Mezi vysokými zá-klady sloupů se nacházely četné tabernae - krámky zlatníků, směnárníků a dokonce holičů.