Chrám Antonina a Faustiny

Chrám postavený ve druhé století n.l.


Chrám dnesChrám Antonia a Faustiny - Tempio di Antonino e Faustina - stál naproti Regii a stále z něho ještě stojí na svém místě sloupy nesoucí pronaos, zatímco cella byla ve středověku přeměněna v kostel S.Lorenzo in Miranda. Chrám nechal postavit Antoninus Pius na památku své ženy Faustiny, zesnulé roku 141. Po císařově smrti roku 161 a jeho zbožnění věnoval mu Senát tento chrám. Původní chrám velkolepých rozměrů se skládal z kobky, původně obložené mramorem, postavené na podiu, na které se vystupuje po moderním schodišti, uprostřed s cihlovým oltářem. Část před chrámem se skládá ze šesti korintských sloupů vpředu a po dvou na každé straně. Jsou vysoké 17 m a na některých jsou zobrazena božstva. Ornamenty představují fantastická zvířata.