Archív aktualit

Benedikt z Nursie a klášter v Monte Cassinu

Benedikt z Nursie a Monte Cassino jsou předměty našeho zkoumání, ačkoliv dílo svatého i klášter vznikly až po zániku římské říše na západě. Přesah benediktinského hnutí totiž zasáhl...

Náboženství a báje

Filip V. Makedonský

Filip V. Makedonský byl vynikající panovník antigonovské dynastie. Přesto ale během své více než čtyřicetileté vlády zahájil proces konce makedonského královského trůnu.

Řecké dějiny

Bitva u Jarmúku (636 n.l.)

Málo známá bitva mezi muslimským a byzantským vojskem, ale ve svém výsledku jedna z nejvíce rozhodujích bitev všech dob. Kdyby byla císařská armáda porazila elitu arabské armády, mohla...

Vojenství

Messalina

Messalina byla moci a sexuchtivá žena, třetí manželka císaře Claudia. Proslula řadou sexuálních eskapád a patrně se také pokusila o státní převrat, který se jí stal osudným. Byla rozhodně...

Osobnosti antiky

Ricimer a pád západořímské říše

Flavius Ricimer byl barbarský vojevůdce, který více než patnáct let fakticky ovládal Řím a měnil císaře, kteří se mu znelíbili nebo kteří si dovolili neúspěch. Intrikán Ricimer se výrazně...

Bitva u Ipsu 301 před n.l.

Největší bitva helénistických království vedla k pádu Antigona Monophthalma a rozdělení jeho říše mezi koalici vítězů. Počty zúčastněných vojsk daleko předběhly dobu a samotný střet...

Vojenství

Antigonos I. Monophthalmos

Zakladatel nové makedonské dynastie a dlouhá desetiletí neporažený válečník, který se účastnil všech velkých činů doby diadochů. Padl v bitvě u Ipsu. 

Řecké dějiny

Titus Labienus

Caesarův pobočník a druhý muž velení v galských válkách, zároveň jeho zavilý nepřítel ve válce občanské....zajímavý osud napsal svým životem Titus Labienus. 

Vojenství

Bitva u Mundy 45 před n.l.

Poslední bitva občanské války trochu charakterizuje celý konflikt - byla dlouhá, nerozhodná a nakonec v ní zvítězila větší rozhodnost a odvaha. Cesar bitvu vyhrál, ale přátelům se po ní...

Vojenství

Via Appia

Královna římských silnic, více než 500 kilometrů dlouhá Via Appia je nejstarší a nejkrásnější cestou, vlajkovou lodí celého římského spojovacího systému. Dnes zachovaný a níže popsaný...

Antický místopis