Aristarchos ze Samu

Tvůrce heliocentrického systému, matematik a vynálezce.  


O životě Aristarcha nemáme prakticky žádné údaje, o čemž svědčí i rozsah doby, do které klademe jeho narození - běží o léta 284 - 261 před n.l. Místo narození je však nesporné, rodištěm vědce se stal ostrov Samos. Jeho další životní osudy jsou však neznámé až na místo působení, kterým snad byla Alexandrie. Z jeho děl se dochoval malý spis O velikosti a vzdálenosti Slunce a Měsíce, který položil první základy pokusům o geometrické změření vzdáleností mezi uvedenými tělesy a naší planetou. Podle Vitruvia a jeho díla O architektuře byl Aristarchos také vynálezcem mnohých složitých strojů a také komplexnějších slunečních hodin. Podle Censorina zavedl pojem velký rok (annus magnus), který se rovnal 2484 rokům. Aristarchos také studoval filosofii, zabýval se peripatetickou filosofií, která rozvíjela a bránila Aristotelovy myšlenky. 

AristarchosNejvíce proslul jako zakladatel heliocentrického systému, který později rozvinul až o mnoho staletí později Mikuláš Koperník. Systém přepokládá, že Země není středem vesmíru, ale je jím Slunce. Aristarchos měl smůlu, že pro svůj názor nezískal jednoznačné důkazy, ačkoliv jeho názor byl samozřejmě mnohem správnější než jiné tehdejší kosmologické názory. Aristarchos tvrdil, že "nebe pevně stojí, že se však Země pohybuje podél šikmého kruhu otáčejíc se současně podél své vlastní osy." Šikmým kruhem myslel ekliptiku. Samotný spis o tomto názoru se nám nedochoval, ale jistotu toho, že se Aristarchos jasně a zřetelně vyslovil pro nutnost takového systému, máme od jiných řeckých spisovatelů, kteří myšlenku zachytili. Mezi tyto patří například Archimédes, Plútarchos nebo Sextus Empiricus. 

Za jeho myšlenky chtěli Aristarcha obžalovat pro bezbožnost, neboť jeho názor vzbudil obrovské pohoršení. V celém starověku se pak našel jen jediný učenec, který se za Aristarchovy teze postavil a dokonce je i fyzikálně a matematicky zdůvodnil. Byl jím babylonský učenec Seleukos někdy kolem roku 150 před n.l. Trvalo pak více než 17 staletí, než Koperník myšlenku Aristarcha ze Samu znovuobjevil a dal Řekovi za pravdu. Proto bývá někdy Aristarchos zván starověkým Koperníkem

Starořeckému zkoumání Země a Slunce se věnuje také článek o Eratosthenovi z Kyrény