Arés

Bůh války


Bůh války, syn Dia a Héry, je svému otci nejprotivnější ze všech olympských bohů. Zeus ho nesnáší právě pro jeho krvelačnost a kdyby nebyl jeho synem, již dávno by ho svrhl do Tartaru. Arés však právě v bitvách a zabíjení nachází radost a činí mu potěšení bít se na té či oné straně, jak se mu právě zachce. Vznáší se mezi bojovníky, sám v zářící zbroji s velikým štítem, a rozsévá zkázu. V jeho stopách se vždy nesou bohové Deimos a Fobos-děs a hrůza. Zároveň s nimi je zde i Eris, Areova sestra a bohyně sváru, a nechybí ani bohyně Enýó, rozsévající záhubu. 

ArésArés je sice zuřivý a zdatný bojovník, ale vítězství není vždy na jeho straně. Občas se stane, že na bitevním poli ustupuje Pallas Athéně, která nad ním vítězí moudrostí a klidným vědomím síly. Nezřídka také smrtelní hrdinové dokáží zahnat či poranit Area, zvláště když jim Pallas Athéna pomáhá. Takto dokázal v trojské válce zranit svým kopím Area Diomedés, jehož úder vedla sama Athéna. Obrovití Alóeovi synové ho dokonce věznili třináct měsíců v mosazné nádobě, až ho polomrtvého vysvobodil Hermés

Arés opovrhuje soudními spory do té míry, že se nikdy neukázal u soudu jako žalobce, a pouze jednou jako obžalovaný. Byl obviněn ze svévolné vraždy Poseidónova syna Halirrhotia. Arés se hájil tím, že to bylo oprávněné, jelikož jinak by byla Halirrhotiem znásilněna jeho dcera Alkippa z rodu Kekropova. Nikdo jiný na místě činu nebyl mimo Area a Alkippy, která samozřejmě svědectví svého otce potvrdila, a tak musel být Arés zproštěn viny. 

Ve srovnání s ostatními olympskými bohy byl Arés méně uctíván a lidé i bozi ho mnohdy nenáviděli. 

Použitá literatura:

N.A.Kun, Starořecké báje, SPN, Praha, 1976 
Kolektiv autorů, Encyklopedie antiky, Academia, Praha 1973 
Robert Graves, Řecké Mýty I, Odeon, Praha 1982