Héfaistos

Bůh ohně a božský kovář


Syn Dia Héry, bůh ohně a božský kovář, se narodil jako slabé a chromé dítě. Když Héra uviděla takového neduživého syna, rozhněvala se a svrhla jej z Olympu. Héfaistos však tento pád přežil, jelikož spadl do moře, kde ho zachránily mořské bohyně Téthys a Eurynomé. Odnesly jej hluboko do mořské jeskyně, kde vyrostl v nehezkého, chromého, zato však silného boha, a kde si zřídil svou první kovárnu. Za jejich šlechetnost se jim odvděčoval nejrůznějšími ozdobnými i užitkovými předměty. Héfaistos však nezapomněl ani po tolika letech, jaké zlo mu jeho matka způsobila, a proto se rozhodl pomstít se. Ukoval neobyčejně krásné zlaté křeslo a poslal je na Olymp jako dárek. Héra jakmile uviděla krásné a vznešené křeslo, ihned ho chtěla vyzkoušet, ale jakmile dosedla, jako by se kolem ní ovinula pevná pouta, která ji přikovala ke křeslu. Bohové se jí vrhli na pomoc. Nikdo však nebyl schopen ji osvobodit. Pochopili, že jen ten, co toto křeslo vykoval, je toho schopen. Tak ihned poslali Herma, aby našel Héfaista a přivedl ho na Olymp. Hermes nakonec po delším hledání Héfaista našel a začal ho prosit, aby s ním šel na Olymp. Bůh kovář byl však neoblomný a nechtěl ani slyšet o tom, že by matku osvobodil. Na pomoc Hermovi tedy přišel Dionýsos, který ihned nabídl Héfaistovi číši vonného vína, a pak druhou a třetí....podařilo se mu Héfaista opít a potom jej na oslu dopravit, za radostných zvuků Dionýsova průvodu, až na Olymp, kde matku konečně osvobodil. 

HéfaistosHéfaistos již na Olympu zůstal. Jeho matka ho zde usadila v mnohem krásnější kovárně s dvaceti měchy, které dmýchaly ve dne i v noci a hlavně také zařídila jeho svatbu s Afroditou. Tím si Héfaista opět získala na svou stranu. Všem bohům vybudoval velkolepé zlaté paláce a ve své kovárně potom vyrobil mnoho božských zbraní, ozdob ze zlata a stříbra, číše, poháry, třínožky a vůbec všechno, co si bohové přejí. 

Přívětivý a dobrosrdečný Héfaistos však umí být i hrozný. Svým velikým kladivem se mu podařilo přemoci samotné giganty. Jednou dokonce pokáral samotného Dia, když jeho matku po nezdařené vzpouře pověsil za ruce z nebe. To však nebyl nejmoudřejší čin, jelikož Zeus ho podruhé shodil z Olympu na zem. Když Héfaistos dopadl na ostrov Lémnos, nárazem na zem si zlomil obě nohy. Později mu bylo odpuštěno a byl přijat zpět na Olymp, ale od té doby mohl chodit již jen se zlatými opěrami. 

Bůh ohně a božský kovář Héfaistos je mocný. Dává teplo a radost, je laskavý a přívětivý, ale umí i strašlivě trestat. 

Použitá literatura:

N.A.Kun, Starořecké báje, SPN, Praha, 1976 
Kolektiv autorů, Encyklopedie antiky, Academia, Praha 1973 
Robert Graves, Řecké Mýty I, Odeon, Praha 1982