Archív aktualit

První Seleukovci (321 - 223 před n.l.)

Seleukovská říše při dělení Alexandrova impéria zabrala východ zděděný po perské říši. Šlo o poněkud nesourodý konglomerát území, který ke své správě potřeboval zkušeného panovníka.

Řecké dějiny

Svatý Valentýn

Svátek svatého Valentýna zná již většina domorodců a řada jich zažila tento den také nějakou romantickou eskapádu. Kdo to však byl svatý Valentýn? Byl to člověk, o kterém historicky...

Raphia 217 před n.l.

Největší střet od bitvy u Ipsu roku 301 před n.l., první a asi jediný střet afrických a indických slonů, velká bitva, která ovšem ve finále nevyřešila nic a jen odložila řešení o dvě...

Výbuch Vesuvu a zkáza Pompejí 79 n.l.

Zkáza Pompejí zajímá lidstvo už dva tisíce let, dnes se na zbytky města můžeme kdykoliv podívat. Samotná zkáza letoviska u moře proběhla bleskově a nevyhnutelně, což je memento pro možnost...

Pýtheás z Massilie

Řecko nezná většího mořeplavce než Pýthea. Řecko a následně Řím ale Pýthea odvrhli jako lháře a falzifikátora, který si popis své cesty vybájil. Teprve mnoho let po jeho smrti se ukázalo,...

Herakleios

Říši bezmála celou ztratil, Konstantinopolis byla obležena z východu i západu, po osmnácti letech válčení ji znovu obnovil a pak ji opět třetinu ztratil. Jak vidno, život císaře Herakleia...

Válka s Cimbry a Teutony 112 - 101 před n.l.

Římská republika mnohokrát v bitvách podlehla, aby následně v kampani slavně zvítězila. Nikdy ale, s výjimkou druhé punské války, nemusela o vítězství v kampani bojovat tak dlouho a tuze.

Bitva u Beneventa 275 před n.l.

Řecko - římská konfrontace v jižní Itálii byla sice časově krátká, ale z hlediska vojenské historie jde o přínosnou kapitolu, konečně šlo o první setkání klasické makedonské falangy...

Sicilia

Dějiny nejstarší římské provincie Sicilia, která sehrála významnou úlohu především v republikánské době v epoše střetů s řeckou a zvláště kartaginskou civilizací. Díky svému rurálnímu...