Archív aktualit

Římský tábor u Mušova (lokalita Hradisko neboli Burgstall)

Nejvýznamnější římská lokalita u nás se nachází pod Pálavou a byla patrně centrem opevněné oblasti, která se měla stát výchozím prostorem pro římskou expanzi na Moravu za markomanských...

Antický místopis

Agrippina Mladší

Dcera Germanica, adoptivní vnučka Tiberia, pravnučka Augusta, manželka Claudia, matka Nerona. Nikdo jiný nespojuje císařský julsko - claudijský rod tak, jako Agrippina. Do dějin vstoupila jako...

Osobnosti antiky

Bitva u Leukter 371 před n.l.

Bitva u Leukter je přelomovou událostí hned ze dvou příčin - za prvé právě zde se Řekům podařilo zlomit vojenskou dominanci Sparty, za druhé to bylo vůbec poprvé ve velkém střetu díky...

Vojenství

Thébská hegemonie (371 - 355 před n.l.)

Théby nikdy nebyly mocností, které by se dostávalo přespříliš pozornosti. Stály příliš blízko Athén a teprve s jejich oslabením mohly Théby začít růst. To se jim povedlo natolik, že...

Řecké dějiny

Spartská hegemonie (404 - 371 před n.l.)

Sparta byla dlouho jedním z dvojice soupeřících států na pevninském Řecku, ale dlouho jí hegemonie unikala a vůdcem Řecka po mocenské i intelektuální stránce byly primárně Athény. Po...

Řecké dějiny

Arabia

Arábie, Arabia nebo též Arabia Petraea, v jistém smyslu nejvzdálenější římská provincie. Jak se dařilo Římamům v předpolí písečných dun pouště Nafúd? A co přinášela Arábie říši? 

Antický místopis

Livia

Livia, manželka božského Augusta, první císařovna Říma, je známou a rozporuplnou figurou císařských dějin. Její sňatek s Augustem byl skandálem doby. Tajemné smrti lidí kolem Augusta...

Archimédes

Archimédes byl patrně největším "vědcem" starověkého světa. Brilantní matematický mozek, vynikající fyzik, který ale navíc svoje myšlení dokázal přetavit v reálné vynálezy, jakož...

Antiochos Veliký a poslední Seleukovci (223 - 63 před n.l.)

Seleukovská říše zažila za vlády Antiocha Velikého renesanci a seleukovští vojáci opět stáli u bran Indie, ale neuvážený vpád do Řecka říši velmi poškodil, stejně jako četné eskapády...

Patnáct let Antiky

Pojďme se vrátit na začátek a zbilancovat těch patnáct let, po které náš web funguje a pomalu roste...a nyní i na nové webové adrese a v novém enginu.