Archív aktualit

Messalina

Messalina byla moci a sexuchtivá žena, třetí manželka císaře Claudia. Proslula řadou sexuálních eskapád a patrně se také pokusila o státní převrat, který se jí stal osudným. Byla rozhodně...

Osobnosti antiky

Ricimer a pád západořímské říše

Flavius Ricimer byl barbarský vojevůdce, který více než patnáct let fakticky ovládal Řím a měnil císaře, kteří se mu znelíbili nebo kteří si dovolili neúspěch. Intrikán Ricimer se výrazně...

Bitva u Ipsu 301 před n.l.

Největší bitva helénistických království vedla k pádu Antigona Monophthalma a rozdělení jeho říše mezi koalici vítězů. Počty zúčastněných vojsk daleko předběhly dobu a samotný střet...

Vojenství

Antigonos I. Monophthalmos

Zakladatel nové makedonské dynastie a dlouhá desetiletí neporažený válečník, který se účastnil všech velkých činů doby diadochů. Padl v bitvě u Ipsu. 

Řecké dějiny

Titus Labienus

Caesarův pobočník a druhý muž velení v galských válkách, zároveň jeho zavilý nepřítel ve válce občanské....zajímavý osud napsal svým životem Titus Labienus. 

Vojenství

Bitva u Mundy 45 před n.l.

Poslední bitva občanské války trochu charakterizuje celý konflikt - byla dlouhá, nerozhodná a nakonec v ní zvítězila větší rozhodnost a odvaha. Cesar bitvu vyhrál, ale přátelům se po ní...

Vojenství

Via Appia

Královna římských silnic, více než 500 kilometrů dlouhá Via Appia je nejstarší a nejkrásnější cestou, vlajkovou lodí celého římského spojovacího systému. Dnes zachovaný a níže popsaný...

Antický místopis

Homosexualita v antickém Řecku

Popis řecké společnosti by bez homosexuality prostě nebyl kompletní. Homosexualita byla obecně uznávaná, tolerovaná a v některých městských státech se stala takzvaná pederastie, tedy vztah...

Společnost

Justinianus I. (527 - 565) n.l.

Justinianus byl jedním z mála císařů, kteří si přízvisko Veliký skutečně zasluhovali. Svoji nezměrnou energii vložil do řady projektů - kodifikoval právo, nechal vystavět největší...

Římské císařství

Bitva u Pydny 168 před n.l.

Finální střet Říma a Makedonie, velká bitva falangy a legie. Vojenští historikové z bitvy udělali ukázku převahy legie nad falangou, ale pravda je asi mnohem blíže tomu, že ukázala spíše...

Vojenství