Archív aktualit

Titus Labienus

Caesarův pobočník a druhý muž velení v galských válkách, zároveň jeho zavilý nepřítel ve válce občanské....zajímavý osud napsal svým životem Titus Labienus. 

Vojenství

Bitva u Mundy 45 před n.l.

Poslední bitva občanské války trochu charakterizuje celý konflikt - byla dlouhá, nerozhodná a nakonec v ní zvítězila větší rozhodnost a odvaha. Cesar bitvu vyhrál, ale přátelům se po ní...

Vojenství

Via Appia

Královna římských silnic, více než 500 kilometrů dlouhá Via Appia je nejstarší a nejkrásnější cestou, vlajkovou lodí celého římského spojovacího systému. Dnes zachovaný a níže popsaný...

Antický místopis

Homosexualita v antickém Řecku

Popis řecké společnosti by bez homosexuality prostě nebyl kompletní. Homosexualita byla obecně uznávaná, tolerovaná a v některých městských státech se stala takzvaná pederastie, tedy vztah...

Společnost

Justinianus I. (527 - 565) n.l.

Justinianus byl jedním z mála císařů, kteří si přízvisko Veliký skutečně zasluhovali. Svoji nezměrnou energii vložil do řady projektů - kodifikoval právo, nechal vystavět největší...

Římské císařství

Bitva u Pydny 168 před n.l.

Finální střet Říma a Makedonie, velká bitva falangy a legie. Vojenští historikové z bitvy udělali ukázku převahy legie nad falangou, ale pravda je asi mnohem blíže tomu, že ukázala spíše...

Vojenství

Římský tábor u Mušova (lokalita Hradisko neboli Burgstall)

Nejvýznamnější římská lokalita u nás se nachází pod Pálavou a byla patrně centrem opevněné oblasti, která se měla stát výchozím prostorem pro římskou expanzi na Moravu za markomanských...

Antický místopis

Agrippina Mladší

Dcera Germanica, adoptivní vnučka Tiberia, pravnučka Augusta, manželka Claudia, matka Nerona. Nikdo jiný nespojuje císařský julsko - claudijský rod tak, jako Agrippina. Do dějin vstoupila jako...

Osobnosti antiky

Bitva u Leukter 371 před n.l.

Bitva u Leukter je přelomovou událostí hned ze dvou příčin - za prvé právě zde se Řekům podařilo zlomit vojenskou dominanci Sparty, za druhé to bylo vůbec poprvé ve velkém střetu díky...

Vojenství

Thébská hegemonie (371 - 355 před n.l.)

Théby nikdy nebyly mocností, které by se dostávalo přespříliš pozornosti. Stály příliš blízko Athén a teprve s jejich oslabením mohly Théby začít růst. To se jim povedlo natolik, že...

Řecké dějiny