Řecko

Chronologie

Chronologický přehled dějin Řecka

Před naším letopočtem: 
Cca 800 - Lýkurgovy zákony ve Spartě 
776 - první olympijské hry 
760 a později- velká kolonizace 
650 - první vlády tyranů 
621 - Drakon se stává archontem a zavádí přísné zákony 
cca 594 - Solón archontem, reforma politického systému 
546 (560?) - Peisistratos uchvacuje moc v Athénách jako tyran 
508 - k moci se dostává Kleisthenes, otevírá cestu k demokracii 
500 - 499 - iónská města v Malé Asii povstávají proti Persii 
494 - Peršané potlačují iónskou revoltu 
490 - Peršané útočí na Řecko, bitva u Marathónu 
480 - bitvy u Thermopyl a Salamíny 
479 - bitva u Platají, bitva u mysu Mykalé; Peršané vyhnáni z Řecka 
478 - Athény a další městské státy zakládají delský spolek proti Persii 
460 - 457 - stavba Dlouhých zdí od Athén k Piraeu, přestavba Akropole 
449 - uzavřen mír s Persií, definitivní konec řecko - perských válek 
443 - 429 - doba Periklova, každoročně stratégem 
432 - dokončen Parthénon 
430 - umírá dějepisec Hérodotos 
429 - umírá asi Feidiás 
431 - 404 - peloponéská válka 
413 - zničení flotily Athén na Sicílii 
405 - bitva u Aigospotamoi 
404 - v Athénách po porážce nastolena vláda třiceti tyranů 
403 - opět demokracie 
399 - začátek války mezi Spartou a Persií, Sokrates odsouzen k smrti 
395 - umírá historik Thúkydidés 
395 - 387 - korintská válka 
371 - bitva u Leuktry, thébská hegemonie 
362¨- Athény se Spartou poráží Théby u Mantineie 
359 - Filippos II. zvolen králem Makedonie 
347 - smrt Platóna 
338 - bitva u Chairóneie, Řecko sjednoceno pod nadvládou Makedonců 
336 - smrt Filippa a nástup Alexandra III. Velikého 
334 - bitva u Gráníku 
333 - bitva u Issu 
331 - bitva u Gaugamély 
327 - Alexandr si podrobuje Persii 
326 - bitva u Hydaspu 
323 - Alexandr umírá v Babylóně (13.6.), v Řecku umírá Dioegenés 
323 - 322 - lamijská válka, řecké státy nezískávají samostatnost 
323 - 281 - války diadochů 
322 - umírají Démosthenés a Aristoteles 
315 - v Makedonii začíná vládnout dynastie Antigonovců 
301 - bitva u Ipsu a vznik království čtyř diadochů 
281 - bitva u Korupedia, konec válek diadochů a vznik tří nástupnických království 
275 - Pyrrhos poražen Římany 
221 - 179 - vláda Filippa V. Makedonského 
215 - Filippos se spojuje s Hanibalem 
215 - 205 - první makedonská válka 
212 - zabit Archimédes 
202 - 197 - druhá makedonská válka, Filippos poražen a ztrácí Řecko 
179 - 168 - vláda posledního makedonského krále Persea 
168 - bitva u Pydny 
147 - 146 - achajská válka, po porážce Řeků ničí Římané Korint a zřizují provincie 

našeho letopočtu: 

19 - umírá zeměpisec Strabón 
120 (?) - umírá Plútarchos 
200 (?) - umírá Galénos 
395 - při dělení římské říše se Řecko dostává pod východní část 
529 - zrušení starých filosofických škol císařem Justiniánem I. Velikým 
1204 - 1261 - Řecko pod nadvládou křižáků 
1453 - dobytí Konstantinopole Turky, Řecko se rychle dostává pod Tureckou nadvládu 
1822 - vyhlášení samostatnosti Řecka