Cassius Dio

Historik raně císařské epochy a aktivní politik severovské doby. 


Řecký dějepisec Cassius Cocceianus Dio se narodil asi roku 155 n.l. jako syn senátora Cassia Aproniana v Níkaii v provincii Bithýnie. Vzdělal se v Athénách, odkud pak roku 180 odešel do Říma, kde se stal obhájcem a vstoupil do politického života. Zde dosáhl vysokých úřadů, na rok 229 dostal dokonce konzulát (možná již podruhé), poté spravoval jako prokonzul Afriku a jako legát Dalmatii a Pannonii. Protože se svou přísností znepřátelil pretoriány, doporučil mu jeho přítel císař Alexandr Severus odchod do vlasti. To skutečně udělal a na sklonku života tak mohl dopsat jedno z nejlepších historických děl antického Říma. Zemřel asi roku 235. 

Cassius DioTímto dílem je spis Římské dějiny (Rómaiké historiá), které Cassius Dio psal 22 let. Dílo celé má celkem 80 knih, které popisují dějiny Říma od příchodu Aenea do Itálie po rok 229, kdy zastával Cassius Dio konzulát. Z nich se nám dochovaly knihy číslo 36 - 60, které se zabývají roky 68 před n.l. až 47 n.l. a mezerovitě knihy 79 - 80. Dále máme k dispozici výtah z knih 36 - 80 sepsaný v jedenáctém století. Kniha není pouhým historickým spisem, je často kořeněna dramatickými scénami, proslovy velitelů a politiků 

Zdroji tohoto hodnotného díla se pro staré doby stali různí analisté, později se hlavním zdrojem stává Livius a na závěr vystupuje Plútarchos a císařské archivy. Předlohou pro psaní dílo byla Dionovi díla Thúkydida a Démosthéna. Z jeho Římských dějin později do značné míry vycházela celá byzantská škola historiků a je třeba říct, že Dio je nám v mnoha letech pramenem nejdůležitějším a v některých dokonce jediným, neboť jeho historie je propracovaná, kompletní, věrohodná a chyb je v porovnání s jinými díly podobného rázu pomálu. Nebyl zcela nezaujatý, samozřejmě, byl monarchista, neměl rád filosofy, ale celkově stojí Dionova kniha na pomyslném žebříčku kvality velmi vysoko.