Archív aktualit

Ravenna

Ravenna byla metropolí západořímské říše na sklonku její existence, hlavním městem Theodoricha Velikého i sídlem italských držav východořímské říše až do osmého století. Hned osm...

Antický místopis

Theodorich Veliký

Vůdce Ostrogótů vládl v Itálii více než tři desítky let a vybudoval gótský superstát sahající od Atlantiku po Dunaj. Ten měl malou nevýhodu - začal se hroutit ještě za života jeho zakladatele...

Nepřátelé Řecka a Říma

Marcianus (450 - 457)

Zkušený voják vládnoucí v době, kdy se Západořímská říše nořila do chaosu vyvolaného Atilou, Geiserichem a nástupnickou krizí. 

Římské císařství

Výbuch sopky na ostrově Thera

Krétská civilizace je právem počítána k nejstarším vyspělým kulturám ve Středomoří. Vzhledem k stáří krétské civilizace o ní nemáme přehršel informací, které primárně čerpáme...

Řecké dějiny

Lugdunum

Antické Lugdunum, dnešní, byl v římské době dlouho nejvýznamnějším městem severozápadní Evropy - a takovým zůstal v podstatě až do dnešní doby. Představujeme antické dějiny nyní...

Antický místopis

Arminius

Arminius proslul jako vítěz bitvy v Teutoburském lese, nicméně jeho kariéra byla mnohem bohatější. Spíše než velitel vítězných bitev to byl partyzán, který sice velké bitvy spíše prohrával,...

Nepřátelé Řecka a Říma

Hannibalův přechod Alp

Hannibalovo nejslavnější vítězství nepokosilo tisíce nepřátel, ale tisíce jeho vlastních vojáků. Místo Římany Hannibal bojoval s galskými kmeny a hlavně s živly, zimou a nadmořskou...

Římská republika

Rok šesti císařů

Rok 238 byl pozoruhodnou epizodkou římských dějin. Na trůnu se v průběhu několika týdnů protočilo hned šest císařů, jejichž význam pro římské dějiny sice spočíval maximálně v trhání...

Římské císařství

Eumenés

Eumenés byl mezi diadochy hotovým úkazem - byl rodem Řek, dlouhá léta působil jako osobní sekretář králů Filipa a Alexandra...a přesto při své první velké bitvě porazil velmi oblíbeného...

Řecké dějiny

Římské bydlení - Hadrianova vila

Hadrianova vila byla palácovou stavbou, která svojí rozlohou překračovala plochu Pompejí. Sbírala v sobě to nejlepší z řecko - římské civilizace (plus něco z Egypta) a část z jejich ohromných...

Antický místopis