Archív aktualit

Démétrios I. Poliorkétés

Démétrios I. Poliorkétés patří k těm postavám řeckých dějin, kterých je všude plno, aniž by se tak úplně tušilo podstatné množství informací o něm samotném. Třicet let se pohyboval...

Řecké dějiny

Tarraco

Perla španělského Zlatého pobřeží nabízí prakticky všechno, co si můžete přát - perfektní městský design, využití krajiny ke stavbám, nejstarší římské hradby mimo Itálie, akvadukt,...

Antický místopis

Obléhání Konstantinopole 717 - 718

Popis jedné z nejklíčovějších bitev celých dějin, během které císařství dokázalo odrazit dobře připravené a početné arabské tažení, které obléhalo metropole na moři i na zemi celých...

Vojenství

Dynastie Antipatrovců

Divoké doby válek diadochů s sebou přinášely mnohé dramatické události na třech kontinentech. Nejinak tomu bylo v Řecku a Makedonii, kde už od dob krále Filipa II. vykonával funkci regenta...

Řecké dějiny

Amfiteátr v Pule

Amfiteátr v Pule je šestou největší dochovanou stavbou svého druhu, dodnes velmi živým místem, kde se hrál například i hokej a hlavně - leží v místě, kam každoročně míří i statisíce...

Antický místopis

Bitva u Ilipy 206 před n.l.

Bitva u Ilipy není příliš často zmiňovanou bitvou, ale rozhodně šlo o srážku hodnou pozornosti, vždyť v ní bojovalo přes sto tisíc mužů a rozhodla více něž deset let táhnoucí se kampaň...

Vojenství

Amfiteátr v El-Džem

Amfiteátr v El-Džem je třetí největší arénou v římské říši a největší mimo Itálii. Vzhledem ke svému pozdnímu vzniku zažila mnohé, co byste od amfiteátru nečekali. El-Džem

Antický místopis

Akvadukt v Segovii

Akvadukt v Segovii patří k nejznámějším římským památkám na Pyrenejském poloostrově a je fantastickým důkazem toho, jak Římané opečovávali i méně významná osídlení. Segovia

Antický místopis

Justiniánský mor 540 - 750 n.l.

Justiniánský mor byl podobně jako antoninovský mor do jisté míry předělem. První dokumentovaná pandemie pravého moru změnila říši ve všech směrech. 

Římské císařství

Antoninovský mor 165 - 180 n.l.

Antoninovský mor sužoval římskou říši v letech 165 - 180 a možná náhodou, možná nikoliv, vymezil zenit moci Impéria. Vyžádal si obrovské lidské, ekonomické, vojenské i morální důsledky. 

Římské císařství