Archív aktualit

Obléhání Konstantinopole 717 - 718

Popis jedné z nejklíčovějších bitev celých dějin, během které císařství dokázalo odrazit dobře připravené a početné arabské tažení, které obléhalo metropole na moři i na zemi celých...

Vojenství

Dynastie Antipatrovců

Divoké doby válek diadochů s sebou přinášely mnohé dramatické události na třech kontinentech. Nejinak tomu bylo v Řecku a Makedonii, kde už od dob krále Filipa II. vykonával funkci regenta...

Řecké dějiny

Amfiteátr v Pule

Amfiteátr v Pule je šestou největší dochovanou stavbou svého druhu, dodnes velmi živým místem, kde se hrál například i hokej a hlavně - leží v místě, kam každoročně míří i statisíce...

Antický místopis

Bitva u Ilipy 206 před n.l.

Bitva u Ilipy není příliš často zmiňovanou bitvou, ale rozhodně šlo o srážku hodnou pozornosti, vždyť v ní bojovalo přes sto tisíc mužů a rozhodla více něž deset let táhnoucí se kampaň...

Vojenství

Amfiteátr v El-Džem

Amfiteátr v El-Džem je třetí největší arénou v římské říši a největší mimo Itálii. Vzhledem ke svému pozdnímu vzniku zažila mnohé, co byste od amfiteátru nečekali. El-Džem

Antický místopis

Akvadukt v Segovii

Akvadukt v Segovii patří k nejznámějším římským památkám na Pyrenejském poloostrově a je fantastickým důkazem toho, jak Římané opečovávali i méně významná osídlení. Segovia

Antický místopis

Justiniánský mor 540 - 750 n.l.

Justiniánský mor byl podobně jako antoninovský mor do jisté míry předělem. První dokumentovaná pandemie pravého moru změnila říši ve všech směrech. 

Římské císařství

Antoninovský mor 165 - 180 n.l.

Antoninovský mor sužoval římskou říši v letech 165 - 180 a možná náhodou, možná nikoliv, vymezil zenit moci Impéria. Vyžádal si obrovské lidské, ekonomické, vojenské i morální důsledky. 

Římské císařství

Belisarius

Životopis jednoho z největších římských válečníků později přezdívaného Poslední Říman, který se narodil půl tiscíletí po ostatních velkých vojevůdcích, kteří proslavili římskou...

Osobnosti antiky

Londinium

Londinium, dnešní Londýn, má hluboké historické kořeny. Dodnes tvář hlavního města ovlivňuje římská struktura města, které už v antické době bylo lidnatější než třeba Praha za...

Antický místopis