Archív aktualit

Amfiteátr v El-Džem

Amfiteátr v El-Džem je třetí největší arénou v římské říši a největší mimo Itálii. Vzhledem ke svému pozdnímu vzniku zažila mnohé, co byste od amfiteátru nečekali. El-Džem

Antický místopis

Akvadukt v Segovii

Akvadukt v Segovii patří k nejznámějším římským památkám na Pyrenejském poloostrově a je fantastickým důkazem toho, jak Římané opečovávali i méně významná osídlení. Segovia

Antický místopis

Justiniánský mor 540 - 750 n.l.

Justiniánský mor byl podobně jako antoninovský mor do jisté míry předělem. První dokumentovaná pandemie pravého moru změnila říši ve všech směrech. 

Římské císařství

Antoninovský mor 165 - 180 n.l.

Antoninovský mor sužoval římskou říši v letech 165 - 180 a možná náhodou, možná nikoliv, vymezil zenit moci Impéria. Vyžádal si obrovské lidské, ekonomické, vojenské i morální důsledky. 

Římské císařství

Belisarius

Životopis jednoho z největších římských válečníků později přezdívaného Poslední Říman, který se narodil půl tiscíletí po ostatních velkých vojevůdcích, kteří proslavili římskou...

Osobnosti antiky

Londinium

Londinium, dnešní Londýn, má hluboké historické kořeny. Dodnes tvář hlavního města ovlivňuje římská struktura města, které už v antické době bylo lidnatější než třeba Praha za...

Antický místopis

Římský beton

Římský beton je jedním z mála opravdu římských a ne převzatých vynálezů. Díky hojným nalezištím sopečných popelů a hornin mohli Římané vytvořit beton, který stojí v mnoha případech...

Společnost

Italica

Italica, jedno z nejstarších římských sídel mimo Itálii, patří k nejzachovalejším sídlům antické kultury. Podívejte se, jakou má historii a co si slíbit od návštěvy místního divadla,...

Antický místopis

Alexandrovo obléhání Tyru 332 před n.l.

Složitý boj o fénické přístavní město ležící na ostrově. Jak dobýt ostrov bez námořnictva? Stačí k tomu odvážní muži, spousta práce, sveřepost...a také trocha toho námořnictva.

Vojenství

Crassus

Největší boháč římské republiky, vítěz nad Spartakem, triumvir...to vše je dobrá kvalifikace pro to, abychom o Crassovi věděli více. Přesto však Crassus je tím třetím vzadu, nejméně...

Osobnosti antiky