Řím

Antický Řím, metropole světa, skrývala vedle tisíců stavení běžných také desítky umělecky vysoce hodnotných staveb, převážně veřejných. Dovolte nám představit vám alespoň některé z nich a pojďte se s námi projít po těch nejslavnějších památkách. Navštivte s námi Koloseum, Forum Romanum a stavby na něm nebo císařskou rezidenci. 

Starověký Řím

Úvod 

Koloseum a náměstí před ním 

Forum Romanum 

Caesarovo Forum

Augustovo Forum

Palatin

Circus Maximus

Vítězný oblouk Septimia Severa 

Vítězný oblouk Augustův

Vítězný oblouk Titův

Chrám Saturnův

Chrám Caeasarův

                                                                                                                                                Chrám Dioskurů

Řím

Chrám Vesty

Dům Vestálek

Chrám Antonina a Faustiny

Chrám Romulův

Maxentiova bazilika

Domus Augustana