Archív aktualit

Bitva na řece Trebia (218 před n.l.)

První velký střet druhé punské války zahájil sérii šokujících porážek Římanů na vlastní půdě. Hannibal zde vyškolil adekvátně velkou římskou armádu z taktiky, ačkoliv ani hrubá...

Vojenství

Pont du Gard

Pont du Gard, je akvaduktem a mostem, který dodnes dokazuje římskou inženýrskou dokonalost. Pont du Gard je funkční, esteticky příjemný a při bližším pohledu odhaluje fascinující detaily.

Antický místopis

Narození a historicita Ježíše Krista

Ježíš Kristus byl v důsledcích největší postavou antiky, jakkoliv byl svým učením do značné míry hrobařem antických hodnot. Je proto s podivem, že zpráv o jeho životě, které bychom...

Náboženství a báje

Benedikt z Nursie a klášter v Monte Cassinu

Benedikt z Nursie a Monte Cassino jsou předměty našeho zkoumání, ačkoliv dílo svatého i klášter vznikly až po zániku římské říše na západě. Přesah benediktinského hnutí totiž zasáhl...

Náboženství a báje

Filip V. Makedonský

Filip V. Makedonský byl vynikající panovník antigonovské dynastie. Přesto ale během své více než čtyřicetileté vlády zahájil proces konce makedonského královského trůnu.

Řecké dějiny

Bitva u Jarmúku (636 n.l.)

Málo známá bitva mezi muslimským a byzantským vojskem, ale ve svém výsledku jedna z nejvíce rozhodujích bitev všech dob. Kdyby byla císařská armáda porazila elitu arabské armády, mohla...

Vojenství

Messalina

Messalina byla moci a sexuchtivá žena, třetí manželka císaře Claudia. Proslula řadou sexuálních eskapád a patrně se také pokusila o státní převrat, který se jí stal osudným. Byla rozhodně...

Osobnosti antiky

Ricimer a pád západořímské říše

Flavius Ricimer byl barbarský vojevůdce, který více než patnáct let fakticky ovládal Řím a měnil císaře, kteří se mu znelíbili nebo kteří si dovolili neúspěch. Intrikán Ricimer se výrazně...

Bitva u Ipsu 301 před n.l.

Největší bitva helénistických království vedla k pádu Antigona Monophthalma a rozdělení jeho říše mezi koalici vítězů. Počty zúčastněných vojsk daleko předběhly dobu a samotný střet...

Vojenství

Antigonos I. Monophthalmos

Zakladatel nové makedonské dynastie a dlouhá desetiletí neporažený válečník, který se účastnil všech velkých činů doby diadochů. Padl v bitvě u Ipsu. 

Řecké dějiny